مزوتراپی

مزوها مجموعه ویتامین‌های مورد نیاز هستند که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

مزوتراپی در یزد

نمونه کارهای دکتر حامی فرد

برای مشاهده نمونه کارهای موجود در سایت
نمونه کارها
مزوتراپی مو

مزو های رفع ریزش مو ترکیبات مغذی را طی ۶ الی ۸ جلسه به فاصله دو هفته یکبار تزریق به مو میرساند،که باعث درمان ریزش مو و تقویت موهای موجود می‌شود و در صورت سالم بودن فولیکول مو،موجب رویش مجدد مو نیز می‌شود.

مزوتراپی زیر چشم

مزوهای رفع تیرگی به منظور رفع تیرگی پوست مثل تیرگی زیر چشم،لک های پوستی،تیرگی زیر بغل و …تزریق میشود.دوره درمان مزوتراپی رفع تیرگی ۶ الی ۸ جلسه به فاصله دو هفته یکبار است.

مزوهای جوانساز جهت درمان چین و چروک های سطحی بدون حجم دهی صورت میگیرد.دوره درمان این مزوتراپی نیز ۶ الی ۸ جلسه به فاصله دو هفته یکبار است.