پیلینگ

پیلینگ یک لایه‌بردار عمیق که کاملا غیر تهاجمی بوده و جهات درمان لک و تیرگی پوست، اسکار و جای جوش، منافذ باز و … انجام می‌شود.

نمونه کارهای دکتر حامی فرد

برای مشاهده نمونه کارهای موجود در سایت
نمونه کارها