لیفت نخ

لیفت صورت با نخ اقدامی سریع و آسان است. از جمله مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد: هزینه لیفت صورت با نخ از روش جراحی بسیار کم تر است، پروسه انجام لیفتینگ صورت با نخ، کوتاه می باشد. زمان ریکاوری این روش سریع است و یـــــک روش حـــداقـــل تـــــهـــاجـــمی مــی بـــــــاشــــد.

نمونه کارهای دکتر حامی فرد

برای مشاهده نمونه کارهای موجود در سایت
نمونه کارها