شماره تلفن:      03538356411
ایمیل: info@doctorhami.com

اولین سمینار تخصصی پیلینگ در کشور با سخنرانی دکتر حامی فرد

doctorhami-piling-seminar-slide-2

اولین سمینار تخصصی پیلینگ در کشور با سخنرانی دکتر حامی فرد که توسط شرکت ایده پزشکی رادین در تاریخ 26 خرداد 1402 برگزار شد.